Waardering

Core ICT

Kwaliteit en klanttevredenheid zijn waarden die centraal staan bij Core ICT. Het streven naar deze waarden zit diep verweven in onze dagelijkse werking en uit zich onder meer in:

het persoonlijk contact met onze klanten,

het leveren van extra inspanningen en kwalitatieve oplossingen op maat,

het werken met ervaren en gecertificeerde collega’s,

en de mate van flexibiliteit die we hanteren.

'Kwaliteit en tevredenheid: op maat gemaakt met persoonlijk contact'

Onze visie op tevredenheid

Een tevreden klant is voor ons iemand die:

positieve ervaringen heeft met een product of een dienst en wie zijn verwachtingen zijn vervuld (of nog beter: zijn overtroffen).

een positieve houding heeft ten opzichte van ons bedrijf.

loyaal is en die herhaalde aankopen doet, of bereid is positieve mond-tot-mondreclame te verspreiden.

Meetbare maatstaven voor kwaliteit & klanttevredenheid

Onze overtuiging is dat een gedetailleerd framework van processen, tooling en gecertificeerde & ervaren medewerkers niet op zichzelf staan. Voor ons gaat het om een combinatie van deze zaken en is er maar één finale beoordeling die dit correct weerspiegelt, namelijk onze: klanttevredenheid.

Deze idealen blijven zonder concrete metingen of transparante communicatie hierover uiteraard slechts lege woorden. Om zowel de kwaliteit van onze diensten als de tevredenheid van onze klanten te kunnen bewaken, scoren we deze aan de hand van verschillende indicatoren. Deze zijn de: Net Promoter Score, klanten retentiepercentage en medewerker retentiepercentage.

Net Promoter Score

Deze score is een belangrijke indicator die ons helpt te begrijpen hoe onze klanten onze diensten ervaren en of ze ons zouden aanbevelen aan anderen. Het is een eenvoudige maar krachtige manier om inzicht te krijgen in hun tevredenheid en loyaliteit ten opzichte van ons bedrijf. Alle info over onze NPS vind je hier terug.

0%
Net Promoter Score

Retentie percentage van onze klanten

Klantentotaal sinds 2015

We koesteren onze klantrelaties en vinden het aantal klanten dat herhaalaankopen doet en de mate van klantbehoud sterke indicatoren van tevredenheid. Tevreden klanten zijn uiteraard meer geneigd om terug te keren en herhaalaankopen te doen. We beschouwen een klant in retentie wanneer deze in de afgelopen drie jaar minstens twee bestellingen heeft geplaatst.

0%
Klanten in retentie

Retentie percentage van onze medewerkers

Bij Core ICT vormen onze medewerkers het fundament van ons bedrijf. Samen dragen ze bij aan de kwalitatieve dienstverlening en de uiteindelijke tevredenheid van onze klanten. We zijn ervan overtuigd dat een bedrijf alleen kwaliteit en continuïteit kan bieden als het personeelsverloop laag is. Een hoog verloop zou immers ten koste gaan van belangrijke kennis, ervaring en de optimale werking die we aan onze klanten willen bieden. Daarom zetten we ons sterk in om onze medewerkers tevreden te houden.

We beschouwen > 90% jaarlijks als een zeer goed retentiepercentage. Dit duidt op een hoge tevredenheid van werknemers
0%
Retentie percentage werknemers

Core ICT's toewijding aan kwaliteit & tevredenheid

Deze metingen zijn niet alleen cruciaal voor het waarborgen van kwaliteit, maar stellen ons ook in staat om tijdig bij te sturen waar nodig. In onze samenwerking met VITO zullen we deze metingen gebruiken als evaluatie van zowel de algemene samenwerking als de individuele projecten met VITO en haar stakeholders. We zijn ervan overtuigd dat deze meetbare parameters helder zullen aantonen waar verbetering mogelijk is. Samen streven we naar voortdurende groei en optimalisatie.

Wil je meer weten?

Geef ons een seintje...