Hybrid cloud: hoe bereid jij je best voor en hoe maak je nu de overstap?

Hybrid cloud: hoe bereid jij je best voor en hoe maak je nu de overstap?

Hybrid cloud is voor vele bedrijven de ideale oplossing. Het is een evenwichtige en kwalitatieve mix van zowel een on-premises of private cloud IT infrastructuur in combinatie met een public cloud. Wil je nagaan of dit voor jouw bedrijf ook het geval is? Lees dan zeker verder.

Is een hybrid cloud interessant voor mijn bedrijf?

We hebben geen pasklaar antwoord op deze vraag. Of het interessant is voor jouw bedrijf hangt namelijk af van je specifieke noden en verwachtingen. Daarnaast biedt cloud-computing enkel een meerwaarde wanneer applicaties en data zich op de juiste plaats bevinden. We lijsten enkele vragen en indicatoren op die je hierbij kunnen helpen.

 1. Kan je bedrijf groeien, zonder beperkingen van je IT-infrastructuur?

  Is je IT-infrastructuur met andere woorden schaalbaar genoeg om in de toekomst te groeien, zonder een tekort aan: opslag, capaciteit of applicaties? Zo niet, dan biedt hybrid cloud je de nodige flexibiliteit om te down- en upscalen wanneer nodig.

 2. Heb je reeds een back-up plan voorzien, in geval van een defect, storing of ander technisch probleem?
  Met een hybrid cloud hoef jij je hier niet langer zorgen over te maken. De mix tussen on-premises en de cloud, zorgt ervoor dat je steeds een professionele back-up kan voorzien van al je applicaties en je data.

 3. Kan je bedrijf inspelen op sterke schommelingen in de workload of wanneer je een grote workload dient te verwerken?
  Is dit niet het geval, dan kan een hybrid cloud infrastructuur soelaas bieden. Bij een hybrid cloud omgeving kan een public cloud namelijk bijspringen waar nodig en je van extra capaciteit en opslag voorzien.

 4. Wil jij je data vooral lokaal opslaan? Of op een gecentraliseerde plek? En wat zijn hier de voor- en de nadelen?

  Hybrid cloud is een oplossing die beiden met elkaar combineert. Zo kan je gebruik maken van de voordelen van zowel on-premises als de cloud.

 5. Hoe veilig zijn je huidige IT-infrastructuur en de services?

 6. Hoe sterk schat je de groei van je bedrijf in? Wat is de verwachte evolutie van je bedrijf?

 7. Maak je vaak gebruik van grote bestanden en grote data volumes? Een hybrid cloud zorgt ervoor dat je hier efficiënt mee om kan gaan.

 8. Wil je de werknemers de mogelijkheid geven om op een efficiënte manier op locatie of thuis te werken?

  Wil je dus je IT-infrastructuur ter beschikking stellen via het internet? Dan kan het nuttig zijn bepaalde services in de cloud te plaatsten.

 9. Verzamel je bedrijfsgevoelige data?

  Dan moet je zeker rekening houden met de locatie van servers, wetgeving omtrent databescherming, etc.

 10. Hoe staat het met de schaalbaarheid en competentie van je eigen IT-afdeling? En wat met de workload binnen je IT-team?

Een goede voorbereiding is key voor een overstap naar Hybrid Cloud

De voorbereiding op een hybrid cloud

Is een hybrid cloud oplossing datgene wat je zoekt en wil je de overstap maken? Dan is een goede voorbereiding essentieel. Denk onder meer voldoende na over welke applicaties en data geschikt zijn voor de cloud en welke beter in eigen datacenters blijven. Houdt hierbij rekening met:

 • Of de app gevoelige (factoren die te maken hebben met privacy van data) data gebruikt?

 • Juridische aspecten. Zowel wetgeving binnen België, maar ook Europese en internationale wetgeving omtrent persoonsgegevens, aansprakelijkheid, etc.

 • Technische factoren


Sommige workloads
 zijn namelijk beter geschikt voor een on-premises IT-infrastructuur (vb. print servers of active directories), terwijl andere applicaties meer voordeel halen uit de flexibiliteit van de cloud-omgeving. Office applicaties of e-mail services brengt men vaak als eerste naar de public cloud. Bedrijfskritische toepassingen of applicaties die gevoelige data verwerken horen dan weer beter thuis in een private cloud of on-premises.

Deze denkoefening is een belangrijke fase in je voorbereiding, gezien een verkeerde keuze kan leiden tot:

 • verlies van productiviteit

 • hogere kosten

 • slechtere prestaties

 • nodeloze complexe integraties

Wij helpen je doorheen je cloud journey

Een belangrijke stelregel is dus: laat applicaties en data draaien op het platform waar ze het best tot hun recht komen op basis van: snelheid, koste, werkbaarheid, etc. Naast de analyse van je data en applicaties denk je best ook na over welke cloud services je bedrijf nodig heeft. Je hebt de keuze tussen SaaS (Software-as-a-Service), Paas (Platform-as-a-Service) en Iaas (Infrastructure-as-a-Service). Daarnaast is een goede verbinding tussen je on-premises infrastructuur en je cloud uiteraard noodzakelijk voor een efficiënte werking van je hybrid cloud oplossing. Dit alles werk je best uit in een stappenplan met een duidelijke timing.

Dit hele proces is echter niet evident. Het kan daarom een goede oplossing zijn om een ervaren IT-partner onder de arm te nemen om je hybrid cloud verhaal meer richting te geven en dit proces te begeleiden. Wij helpen je hier graag mee verder en stellen onze expertise ter beschikking voor een efficiënte en vlotte overgang! Wil je sparren over je hybrid cloud journey, aarzel niet en neem contact op. 

Download hier meer informatie over hybrid cloud:

Wil je meer weten

Over onze aanpak?

Geef ons een seintje...