IT-infrastructuur uitbreiding voor een groeiend bedrijf - Technical fact

IT-infrastructuur uitbreiding voor een groeiend bedrijf – Technical fact

Aan de hand van onze technical fact reeks geven we je een inkijk in hoe onze technical engineers te werk gaan. Ze staan voor je stil bij problemen die ze tegenkomen in het werkveld, geven een inkijk in onze services en spelen in op hot topics uit de IT-wereld. Dit met als doel jouw en je IT-team te ondersteunen. Lees meer en ontdek alles over een expansie bij een van onze klanten.

Situering case

De klant die we in deze case bespreken is er een uit de private sector met meer dan 34000 werknemers. Het bedrijf heeft de voorbije jaren een enorme groei doorgemaakt. Logischerwijze gaat dit gepaard met een exponentiële groei aan data.  De IT-infrastructuur van het bedrijf was niet langer afgestemd  op deze hoeveelheid aan data.  Hierdoor werd de nood aan een uitbreiding van de bestaande infrastructuur steeds groter. 

Hulpvraag

In deze case vroeg onze klant ondersteuning bij de uitbreiding van hun bestaande IT-infrastructuur. We beschrijven stap voor stap hoe we te werk gingen.

Oplossing Core ICT

First things first. Voordat we in de praktijk aan de slag gaan en concreet een oplossing uitwerken brengen we de bestaande omgeving uitgebreid in kaart. Binnen deze stap kijken we hoeveel opslag, geheugen en rekenkracht er nodig is om operationeel te kunnen blijven nu en in de toekomst. Hierbij maken we gebruik van een grafiek die de historische groei en de verwachte groei weergeeft. We berekenen deze groei (aan de hand van bepaalde software), welke we vervolgens doortrekken naar de toekomst. We gaan hierover met onze klant in gesprek en gaan na wat de verwachtingen van de klant zijn. We stemmen ons voorstel hierop af en schaven in samenspraak met de klant bij waar nodig. Zo komen we gezamenlijk tot een plan van aanpak.

In deze fase staan we bij volgende zaken stil:

  • Van welk datacenter maken we gebruik?
  • In welk rek en locatie in dit rek plaatsen we de apparatuur?
  • Waar kunnen we de kabels efficiënt connecteren?
  • Welke IP-instellingen gebruiken we?
  • In wel tijdsframe dient de expansie te gebeuren?
  • Etc.

Vooropgesteld plan

Nadat we een duidelijk overzicht van de bestaande IT-omgeving en een duidelijk plan van aanpak hebben opgesteld,  gaan we normaal over tot de installatie van de nieuwe hardware in het data rack en de connectie van alle kabels. Als de installatie volgens plan verloopt, doorlopen we hierbij volgende stappen.

In eerste instantie labelen we alle kabels en documenteren we gedetailleerd alle veranderingen. Zo creëren we een overzichtelijk beeld van de IT-omgeving. Wanneer er zich in de toekomst dan een probleem voordoet, is het eenvoudiger te achterhalen waar dit zich situeert.  Daarnaast vereenvoudigt het de manier om de verschillende onderdelen te vervangen, alsook toekomstige uitbreidingsmogelijkheden in kaart te brengen.

Voordat de uitgebreide IT omgeving live gaat, bereiden we alle nieuwe apparatuur voor met de juiste settings en host software. Als volgende stap voegen we de nieuwe hardware toe aan de bestaande cluster. Wanneer we de productiecluster uitbreiden, is het namelijk van belang dat de Disaster Recovery Cluster meegroeit. We willen uiteraard dat de DR-cluster het productieproces overneemt, wanneer de productiecluster te maken krijgt met een uitval. Na toevoeging van de nieuwe hardware zetten we de oude apparatuur dus uit en voegen we deze toe aan de disaster recovery cluster.

De VM’s die op deze hardware draaien moeten we dus samen met alle data overdragen naar andere beschikbare nodes in de cluster. Wanneer dit gebeurd is halen we de nodes uit de cluster en demonteren we deze fysiek.  Op deze nodes voeren we vervolgens een clean installatie van de host software uit en voegen we deze daarna opnieuw toe aan de cluster aan de DR-kant.

Effectieve verloop van de installatie:

Ook al bereiden we ons grondig voor en werken we een gedetailleerd plan van aanpak uit: de realiteit is altijd wat onvoorspelbaar waardoor het vaak anders uitdraait dan gepland. Dat was in deze case ook het geval. Aan het begin van de uitvoering ondervonden we moeilijkheden met de toevoeging van de nieuwe hardware aan de bestaande productiecluster. We moesten dus ons originele plan van aanpak wijzigen.

Productie omgeving

In eerste instantie maakten we een ticket bij de hardware-vendor aan. Onze support medewerker dacht op basis van de eerste bevindingen dat er een incompatibiliteit tussen het bestaande chassis en de nieuwe nodes zou zijn. Dit omdat het om verschillende iteraties van de G8 toestellen ging. Op papier horen deze perfect samen te werken, maar in de praktijk leek dit dus niet het geval te zijn. De support medewerker wilde dit intern concreet testen en bouwde hiervoor onze omgeving na. Op deze manier kon hij nagaan of er problemen zouden optreden of niet. guess what? Er vonden geen issues plaats. De piste van incompatibiliteit tussen het chassis en de nodes konden we hierdoor alvast uitsluiten.

Als volgende stap wilden we nagaan of het chassis nog operationeel was. We staken de nodes vervolgens in een nieuwe chassis, om het effect ervan na te gaan. De uitkomst? De nodes werkten wel. We konden dus concluderen dat de aansluitingen in het bestaande chassis defect waren. Hierdoor konden we het bestaande chassis niet meer uitbreiden zoals oorspronkelijk gepland.

Het was dus tijd voor een nieuwe benadering. In samenspraak met onze leidinggevende en onze klant, staken we een nieuwe chassis in het rack. We voegden de nieuwe nodes toe aan de cluster en verwijderde de bestaande nodes van het defecte chassis uit de cluster.  Zo konden we de nieuwe nodes in het nieuwe chassis inbouwen en opnieuw toevoegen aan de cluster.

De nodes en chassis die naar de DR omgeving zouden verhuizen werden op hun beurt leeg gemigreerd, uit de cluster gehaald en fysiek gedemonteerd. Als volgende stap verwijderden we de bijhorende bekabeling.  De VM’s in deze cluster werden gelijk verdeeld over alle nodes in de cluster. Nadat we deze stappen doorliepen, starten we aan de labeling van de kabels. We documenteerden zowel alle toestellen als de bekabeling.

Disaster recovery site

In deze site verliep alles zoals gepland. We voorzagen alle nodes met een clean install van de host software. We plaatsten ze fysiek in het rack, sloten ze aan en voegden ze vervolgens ook toe aan de cluster.

Voor de DR-site hadden we ook nog wat extra opslag nodig. We plaatsten daarom een expansie toestel en sloten het vervolgens aan. Na een heropstart van de master opslag, herkende deze het expansie toestel meteen en konden we gebruik maken van de extra beschikbare opslagruimte. In deze site verdeelden we de VM’s eveneens over alle beschikbare nodes in de cluster. Als laatste stap labelden we ook hier de bekabeling en documenteerden we alle aanpassingen.

Doorheen deze volledige case was onze open communicatie een belangrijk gegeven. De expansie spreidde zich uit over meerdere dagen, waardoor het belangrijk was om onze klant aan het einde van de dag te updaten over de stand van zaken. We lieten hen daarom dagelijks in detail weten welke stappen we die dag hadden gezet en hoe onze progressie eruit zag

Conclusie

Aan de hand van deze case gaven we je inzicht in hoe we te werk gaan wanneer we de IT-infrastructuur van een van onze klanten uitbreiden. Zoals je kon lezen gebeurt dit gefaseerd en in onderlinge overleg met onze klant en de betrokken vendors.

Wil je zelf beroep doen op onze IT-diensten of kunnen we je helpen met een ander probleem? Neem dan zeker contact op via onderstaand formulier. 

Wil je meer weten

Over onze aanpak?

Geef ons een seintje...