Capacity planning

Capacity planning of capacity management is het proces waarbij het gebruik van IT-middelen afgestemd wordt op de huidige en toekomstige behoeften. Het belangrijkste doel van capacity management is ervoor zorgen dat de IT-capaciteit voldoet aan zowel de huidige als de toekomstige behoeften van een bedrijf, en dat op een zo kosteneffectief mogelijke wijze. Capacity planning moet er dus voor zorgen dat de beschikbare IT-capaciteit zo optimaal mogelijk wordt ingezet.

Effectief capaciteitsbeheer gebeurt proactief of preventief, niet reactief, en zorgt er voor dat aan de gewenste bedrijfs- en servicebehoeften wordt voldaan met een minimum aan IT-middelen.

Welke taken vallen onder Capacity Planning?

Er zijn heel wat IT-taken die onder capacity planning of management vallen, zoals:

  • Monitoren en optimaliseren van het gebruik van IT-middelen
  • Beheren van de vraag naar resources
  • Preventieve analyse om in te spelen op toekomstige behoeften
  • Pieken en dalen opvangen
  • Capacity data gebruiken om sneller te kunnen reageren op noden en behoeften
Capacity-planning

Waarom als bedrijf capaciteitsbeheer implementeren?

Capacity management is van cruciaal belang om de IT-kosten laag te houden en de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen. Het helpt onder meer om de kosten van IT beter in kaart te brengen en te optimaliseren in functie van de behoeften van de business, zorgt ervoor dat er meer return uit de bestaande IT-omgeving gehaald kan worden, zorgt voor consistent gebruik van de beschikbare capaciteit en voorspelt toekomstig gebruik op basis van data-modellen.

Wilt u graag weten wat capacity planning kan opleveren voor uw bedrijf? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek en ontdek hoe wij u hiermee kunnen helpen.

IT vereisten vandaag de dag veranderen continu om zowel aan de bedrijfsbehoeften als aan de marktomstandigheden te voldoen.

Core ICT heeft een duidelijk zicht op de onderliggende IT infrastructuur en kan u helpen deze eisen te beantwoorden.

Wij assisteren u bij het opmeten, ontwerpen, implementeren en het vinden van de optimale werkmethoden. Wij focussen bovendien ook op het financiële aspect van uw infrastructurele platformen.

Weet u niet zeker welke aanpak het best past bij uw behoefte? Wij helpen u!

Contacteer ons