Hoe downtime verminderen binnen uw IT-infrastructuur

11-mei-2021 15:28:40

Bedrijven evolueren steeds verder in het digitaal transformeren en rekenen dan ook op een betrouwbare en veilige IT-infrastructuur om hun bedrijfsprocessen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Een goede IT-omgeving vormt met andere woorden de ruggengraat van uw organisatie en dient dan ook te allen tijde beschikbaar te zijn om de productiviteit niet in gevaar te brengen. Downtime binnen uw IT-infrastructuur is dus steeds te vermijden, maar wat betekent dit nu precies, wat zijn de gevolgen en oorzaken van downtime en vooral, hoe kan u downtime voorkomen of verminderen binnen uw IT-omgeving? 

In deze blog gaan we dieper in op elk van deze vragen om u zo goed mogelijk te informeren over downtime in IT zodat u uw IT-infrastructuur kan onderhouden en de werking van uw bedrijf optimaal kan blijven verlopen. 

 

Wat is downtime?

heading_NBWe beginnen natuurlijk bij het begin, wat bedoelen we precies met de term downtime? Downtime is de tijd dat uw IT-infrastructuur of een onderdeel daarvan niet functioneert. Dit kan door een storing of defect zijn van een bepaald IT-systeem, maar kan ook veroorzaakt worden door onderhoudswerken, het uitvoeren van updates, enzovoort. 

 

Wat zijn de oorzaken van downtime?

Downtime van een IT-omgeving kan verschillende oorzaken hebben. We sommen de meest voorkomende oorzaken graag even voor u op: 

 • Defecte hardware en software

Defecte, versleten harde schijven of andere IT-apparatuur is één van de grootste oorzaken van downtime binnen IT. Dergelijke IT-onderdelen kennen, net zoals dat gaat met alle vormen van technologie, geen eeuwig leven en zijn na een bepaalde tijd toe aan vervanging. Het falen van uw hardware kan storingen veroorzaken die een deel van uw bedrijfsprocessen tot stilstand kunnen brengen. Daarnaast kunnen ook softwarepakketten beschadigd raken waardoor documenten die net met deze software in kwestie zijn opgesteld niet altijd nog toegankelijk zijn voor uw werknemers. 

 • Niet compatibele hosting

Een andere belangrijke oorzaak van downtime is verkeerde hosting van uw website. Indien uw website bijvoorbeeld redelijk zwaar is, is shared hosting niet meteen de beste oplossing aangezien de kans op downtime beduidend hoger is. U deelt deze hosting en de beschikbare resources immers met andere gebruikers, in tegenstelling tot andere vormen van webhosting. Dit heeft een impact op de servercapaciteit en kan bijgevolg heel wat storingen, en dus downtime, veroorzaken. 

 • Menselijke fout

Het hoeft niet altijd een technisch falen te zijn dat downtime veroorzaakt, ook uw werknemers zelf kunnen de oorzaak zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan bepaalde IT-systemen offline halen, een wijziging in code die niet helemaal correct uitgevoerd wordt of een verkeerde update van een DNS-entry.

 • Cybercriminaliteit

De voorbije jaren is er opnieuw een sterke groei te merken in het aantal cyberaanvallen bij bedrijven. Meer nog, cybercriminelen worden ook steeds inventiever en vinden telkens weer nieuwe manieren om interessante data en geld te verkrijgen met ransomware en andere vormen van cybercriminaliteit. 

Het verlies van data en gehackte IT-infrastructuren kunnen dan ook op hun beurt heel wat downtime veroorzaken. Medewerkers moeten wachten tot de IT-omgeving opnieuw opgestart en veilig is, en de nodige data opnieuw beschikbaar is. 

 • Stroomonderbreking

Misschien wel de meest vanzelfsprekende vorm van downtime is het tijdelijk verlies van stroom voor uw IT-infrastructuur. Zonder stroom zal uw IT-omgeving niet meer beschikbaar zijn voor uw werknemers en zal het de productiviteit van uw bedrijf tijdelijk tot stilstand brengen. 

Banner-nieuwsbrief-4

De gevolgen van downtime

Het zal u niet verbazen dat downtime binnen uw IT-infrastructuur ook enkele ernstige gevolgen met zich meebrengen voor uw organisatie: 

 •  Stilstand van de productiviteit

Wanneer uw werknemers te maken krijgen met downtime, vallen ook hun werkzaamheden tijdelijk stil. Dit betekent dat de productiviteit van uw organisatie beduidend zal verminderen en belangrijke investeringen voor uw IT-infrastructuur vertraging kunnen oplopen. 

 • Verlies van belangrijke data

Servers, harde schijven en andere vormen van on-premise opslag die defect zijn of storingen ervaren, zijn een significante oorzaak van dataverlies. Daarnaast zijn niet alle IT-infrastructuren opgewassen tegen het per ongeluk wissen van cruciale bedrijfsgegevens en bestanden. 

 • Verlies van resources

Downtime kost uw bedrijf vaak ook handenvol geld en dat op verschillende manieren. Door het tijdelijk stilvallen van bedrijfsprocessen, vermindert ook de productiviteit van uw werknemers en bijgevolg ook uw omzet. Daarnaast vallen uw werknemers tijdelijk zonder werk, wat ook een verlies van resources met zich meebrengt. Bovendien moet u de nodige data recovery voorzien én elke klacht veroorzaakt door de downtime afhandelen. Beiden kosten het nodige geld en tijd. 

Downtime verminderen binnen uw IT-infrastructuur

U doet er dus goed aan om de kans op downtime binnen uw IT zoveel mogelijk te vermijden of te verlagen. Maar wat kan u concreet doen om uw IT-infrastructuur steeds beschikbaar en functionerend te houden? Wel, we bespreken graag enkele belangrijke activiteiten die downtime kunnen verminderen. 

 • Risicoanalyse opstellen

Het opstellen van een risicoanalyse van uw IT-infrastructuur kan u al een heel eind verder helpen in het voorkomen of verminderen van downtime binnen uw IT. U legt op die manier niet alleen de zwakke punten bloot van uw IT-omgeving, maar u krijgt ook een helder beeld van de impact ervan op uw bedrijfswerking, financiële resources, enzovoort. In zo’n risicoanalyse maakt u een lijst van gevoelige aspecten binnen uw IT en kan u bepalen of er binnen uw IT-infrastructuur sprake is van een Single Point of Failure, of er meerdere factoren aanwezig zijn die een risico op downtime vormen. 

 • Het belang van RTO en RPO

RTO of Recovery Time Objective geeft weer hoelang het duurt om uw IT-infrastructuur opnieuw up and running te krijgen na het ervaren van downtime. Recovery Point Objective (RPO) duidt dan weer op de hoeveelheid informatie die verloren gegaan is tijdens de downtime. Beide termen worden uitgedrukt in tijd en zijn nodig om de continuïteit van uw IT te bepalen. Door deze objectives te meten, kan u bepalen of de bestaande risico’s voor uw bedrijfswerking aanvaardbaar zijn of er maatregelen genomen moeten worden om een nieuwe kans op downtime te vermijden. 

 • IT-infrastructuur in de cloud

Een goede oplossing voor het voorkomen of verminderen van downtime is uw IT-infrastructuur gedeeltelijk of volledig in de cloud te plaatsen. Zo heeft een storing of defect on-premise weinig of geen impact op de beschikbaarheid van data in de cloud, of de algemene bedrijfswerking.

 • Van reactief naar proactief handelen

Wanneer u proactief een plan opstelt voor het herstellen van data (data recovery plan), bent u beter gewapend tegen de gevolgen van downtime. U kan sneller handelen waardoor data, bestanden en systemen opnieuw beschikbaar zullen zijn voor uw werknemers.

 • Instant recovery en zero downtime back-up

Zero downtime back-up betekent dat u op een snelle manier een kopie van uw bedrijfsdata aanmaakt en bewaart op een disk-array, een opslagsysteem dat meerder disk drivers bevat. Instant recovery houdt dan weer in dat u een virtuele machine gebruikt om uw IT-omgeving over te nemen wanneer u een langdurige downtime ervaart. 

Er bestaat bovendien ook de bekende 3-2-1 regel waarbij u telkens drie back-ups voorziet van uw belangrijke bedrijfsdata: twee op verschillende media, bijvoorbeeld een harde schijf en een computer, en een laatste keer op een andere locatie zoals in de cloud. 

 • Gezondheid van uw IT-infrastructuur testen en monitoren

Naast het voorzien van de nodige back-ups is het essentieel om ook de gezondheid van uw IT-omgeving voortdurend te monitoren en op regelmatige basis te testen. Dit geldt voor zowel uw fysieke als uw virtuele IT-infrastructuren. Daarnaast is het uitvoeren van updates en patch management onmisbaar in het voorkomen van downtime binnen uw IT-infrastructuur.  

life-at-core-ict-tech-team-2
Heeft u niet de nodige tijd of expertise in huis om dergelijke taken snel en efficiënt uit te voeren? Dan kan u steeds een Managed Services Provider onder de arm nemen. Deze zal bijvoorbeeld voortdurend uw hardware monitoren om downtime te voorkomen. Indien er zich dan een probleem voordoet met uw hardware, zal de MSP zelf contact opnemen met de leverancier zodat u zich daar geen zorgen over hoeft te maken en u volledig kan concentreren op de kerntaken van uw bedrijf. 

 

 

 • Een krachtige IT-beveiligingsstrategie hanteren

Downtime én dataverlies vermijden gaat steeds gepaard met het inzetten op een krachtige IT-security policy. Een strategische aanpak beperkt immers de gevolgen van downtime op uw bedrijfswerking. 

 • Goede planning en voorbereiding van nieuwe systemen en grote updates

Bent u van plan om nieuwe IT-systemen te implementeren of grote updates door te voeren voor een efficiënter en optimaal gebruik van uw IT-omgeving? Dan zorgt u best voor een goede planning en voorbereiding van dergelijke projecten. Elke misstap kan immers leiden tot onnodige downtime. 

Zorg er bovendien voor dat uw werknemers ook steeds op de hoogte zijn van dergelijke ingrepen binnen uw IT-infrastructuur. 

Externe expertise kan helpen

Lijken bovenstaande zaken een ware uitdaging voor uw IT-team of heeft u er eenvoudigweg geen tijd voor om uw IT-infrastructuur voldoende te monitoren en bij te sturen? Dan kan u steeds beroep doen op managed services bij een externe IT-partner. Ook wel gekend als een Managed Service Provider (MSP). Deze kan heel wat operationele taken uit handen nemen zoals patch management, back-ups, upgrades, enzovoort, zodat u zich kan concentreren op de kerntaken van uw bedrijf. 

Daarnaast kan u bij een professionele IT-partner eveneens terecht voor een uitgebreide risicoanalyse van uw IT-infrastructuur en het opstellen van een optimaal data recovery plan als eerste stap. 

Wenst u meer te weten over hoe managed services u kan helpen bij het verminderen van downtime? Of bent u nieuwsgierig naar de verschillen tussen managed services door een externe IT-professional en de traditionele IT-aanpak? Download dan hier ons gratis e-book.

Download ebook - Managed Services versus traditionele in-house IT

Aangeraden artikels

Op basis van Managed Services

Schrijf u in op onze nieuwsbrief