Tekort aan IT'ers: tijdig opmerken én ingrijpen

19-mei-2021 10:39:53

Al enkele jaren op een rij is er een tekort aan IT’ers te merken in de bedrijfswereld. De coronacrisis en het verplichte thuiswerken zorgde opnieuw voor een stevige impact op dit tekort, en het ziet ernaar uit dat deze schaarsheid aan IT-experten niet meteen zal verdwijnen.

Helaas heeft deze problematiek ook enkele ernstige gevolgen voor bedrijven groot en klein. De nood naar een oplossing voor het gebrek aan beschikbare IT’ers is dus hoog. In deze blog willen graag even dieper ingaan op het toenemende tekort aan IT-specialisten. We bespreken de belangrijkste oorzaken en willen ook even de gevolgen van dit probleem aankaarten. Tot slot bieden we een mogelijk oplossing voor dit prangend probleem. 

Oorzaken van tekort aan IT-experten

tekort-aan-ITers-tijdig-opmerken-en-ingrijpen-Core-ICTDe grootste oorzaak van het tekort aan IT’ers op de arbeidsmarkt is de digitalisering. Om bij te blijven op de concurrentiële markt worden bedrijven aangespoord om te investeren in een digitale bedrijfswerking. Denk maar aan zaken als, Artificiële Intelligentie, machine learning, cloud computing, automatisering, enzovoort. Dergelijke nieuwe innovaties vereisen specifieke IT-kennis waarover organisaties niet meteen beschikken. Ze moeten dus op zoek gaan naar IT-ers die hen daarbij kunnen helpen.

Jammer genoeg is er wereldwijd al jaren een tekort aan IT-expertise. Het is immers niet altijd een sector die aantrekkelijk gevonden wordt om in aan de slag te gaan. Bovendien liep het onderwijs lange tijd een stuk achter. Het gevolg is een te grote vraag naar en te klein aanbod van ervaren, IT-specialisten. 

De gevolgen van een tekort aan IT’ers

Deze overduidelijke schaarsheid aan IT-experts is niet alleen vervelend, maar kan ook ernstige gevolgen betekenen voor de bedrijfswereld. We sommen de belangrijkste even voor u op:

  • Achterstallig onderhoud van IT-infrastructuur

Wanneer u niet beschikt over voldoende IT’ers verdwijnt het onderhoud van uw IT-infrastructuur op de achtergrond door een teveel aan supportaanvragen en andere ad-hoc IT-problemen. Helaas kan dat onaangename gevolgen hebben zoals: het uitvallen van hardware door defecten en storing, of bepaalde diensten en applicaties zijn niet langer beschikbaar. Daardoor komt uw bedrijfswerking in het gedrang en kan er ernstige schade aan uw bedrijfsresultaat veroorzaakt worden.

  • Onvoldoende beveiliging van IT-infrastructuur

Ook uw IT-security raakt achterop door het gebrek aan IT’ers waardoor uw bedrijf blootgesteld wordt aan allerlei externe dreigingen en mogelijk dataverlies. Uw eigen IT-team heeft immers onvoldoende tijd voor patch management, het doorvoeren van de nodige upgrades en updates, en het uitvoeren van back-ups.

  • Te complexe IT-infrastructuur door gebrek aan overzicht

Door tijdsgebrek besteedt uw beperkt IT-team slechts hun aandacht aan het oplossen van point solutions zonder daarbij rekening te houden met het groter geheel van de IT-omgeving. Geen ruimte voor een globaal overzicht zorgt helaas ook voor een verhoogde complexiteit van uw IT-infrastructuur.

  • Niet strategisch en preventief

Uw beschikbare IT-medewerkers beschikken dus niet over de nodige tijd om preventief de IT-infrastructuur te onderhouden en strategisch uit te bouwen. Op die manier ontstaat er een duidelijke rem op innovatie binnen uw organisatie en daarmee ook op uw bedrijfsgroei. 

  • Verlies van competitiviteit

Een gebrek aan IT’ers zorgt dus ook voor een innovatiestop en dat heeft ernstige gevolgen voor uw competitiviteit ten opzichte van andere ondernemingen. Diegenen die wel de mogelijkheid tot digitalisering en innovatieve technologieën hebben, zullen mogelijks met het leeuwendeel van de klanten en opdrachten aan de haal gaan. U verliest dus potentiële nieuwe inkomsten en ook uw huidige klantenportefeuille is niet helemaal buiten gevaar. 

  • Stap niet durven zetten naar digitalisering en automatisering

Door een tekort aan ervaren IT’ers om hen te ondersteunen staan heel wat bedrijven ook aarzelend tegenover het automatiseren van bedrijfsprocessen en verdere digitalisering. Ze houden zich liever vast aan de traditionele manier van werken, maar net die ingesteldheid zal hen weerhouden van een sterke groei naar de toekomst toe. 

Managed Services als oplossing

tekort-aan-ITers-tijdig-opmerken-en-ingrijpen-Core-ICT-2Het toenemend tekort aan IT-talent kan dus ernstige gevolgen hebben voor uw organisatie, maar hoe moet u dan verder? Een mogelijke oplossing is het gedeeltelijk of geheel uit handen geven van uw operationele IT aan een ervaren IT-partner, door middel van Managed Services. Zo behouden uw eigen IT-medewerkers te focus op uw core business, worden problemen sneller opgevolgd en opgelost, is uw IT-infrastructuur steeds beveiligd en beschikbaar, én bespaart u heel wat extra kosten. 

Nieuwsgierig naar de concrete verschillen tussen uw traditionele in-house IT en Managed Services? Download dan nu ons ebook 'Managed Services versus traditionele in-house-IT', en kom te weten hoe deze dienstverlening uw IT-infrastructuur up-to-date houdt terwijl uw IT-medewerkers een scherp oog kunnen behouden op de meer strategische en bedrijfskritische taken.  

Download ebook - Managed Services versus traditionele in-house IT

Aangeraden artikels

Op basis van Managed Services

Schrijf u in op onze nieuwsbrief