Network security: wat is het en wat zijn de voordelen?

Mieke Van Deun
6-sep-2021 9:01:08

Steeds meer bedrijven zetten in op Next Gen-technologieën bij het uitbouwen van hun IT-infrastructuur en hun digitale transformatie. Ze bieden niet alleen interessante voordelen, ze zorgen ook dat al uw harde werk loont en uw bedrijf kwaliteit kan garanderen. Door deze digitalisering en het Internet of Things groeit ook het belang van een veilig en goed functionerend netwerk. Maar traditionele cybersecurity – zeg maar: een firewall die uw perimeter beveiligt – volstaat allang niet meer. Bedrijven hebben vandaag nood aan een sterke network security. Maar wat is dat precies, hoe werkt het en wat zijn de voordelen voor uw bedrijf? Ontdek het allemaal in deze blog.

Network Security, Core ICT, Cybersecurity, IT-bedrijf
Uw bedrijf breed beveiligen? Schenk voldoende aandacht aan network security!

Wat is network security?

Met network security of netwerkbeveiliging beschermt u uw netwerk tegen misbruik, ongewenste toegang, diefstal, datalekken enzovoort. Ze gaat nog een stap verder dan de traditionele perimetersecurity die slechts uw IT-infrastructuur beveiligt tegen gevaren van buitenaf. Network security beschermt ook de binnenkant van uw IT-infrastructuur. Ze creëert dus een veilige omgeving voor de apparaten, gebruikers en applicaties die geconnecteerd zijn met uw netwerk. Voor die allroundbeveiliging maakt ze gebruik van drie belangrijke onderdelen: hardware, software en cloud services.

Netwerkbeveiliging is vrij complex: het bevat heel wat regels en configuraties. Maar het garandeert steeds de vertrouwelijkheid en toegankelijkheid van uw netwerk. Cybercriminelen spelen immers in op de zwakke plekken in uw bedrijf en IT-infrastructuur. Ze schaven voortdurend hun vaardigheden bij, met als gevolg dat hun aanvallen ook steeds complexer worden. Met een strakke network security kan uw bedrijf ze het hoofd bieden.

 

De bouwstenen van network security

Netwerkbeveiliging bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Firewalls

Firewalls zijn de bewakers van uw IT-infrastructuur, de poortwachters tussen uw netwerk en het internet. Ze filteren het binnenkomende verkeer en toetsen aan de hand van enkele regels en policies af of het veilig is om het door te laten.

 • Access control

Met access control kan u instellen en controleren welke personen toegang hebben tot uw netwerk en bepaalde informatie. Niet alle medewerkers hoeven immers toegang te hebben tot alle bedrijfskritische informatie.

 • Application security

Een goede security vereist dat alle applicaties up-to-date zijn en alle nodige patches uitgevoerd zijn. Op die manier vormen ze geen zwakke plek binnen uw IT-infrastructuur.

 • Gedragsanalyse

Om afwijkingen te ontdekken in uw IT-systeem is het vooral belangrijk om een helder beeld te hebben van het ‘normale’ gedrag van uw gebruikers, netwerk en applicaties. Aan de hand van gedragsanalysessoftware kan dat in kaart brengen, zodat u sneller kan reageren op afwijkende gedragingen.

 • Data loss prevention

Met data loss prevention software voorkomt u dat medewerkers – bewust of onbewust – bedrijfskritische informatie delen buiten uw netwerk. Deze software verhindert bijvoorbeeld het up- en downloaden van bestanden, het doorsturen en printen van berichten.

 • E-mailsecurity

E-mail is vaak een zwakke schakel in de netwerkbeveiliging: via die weg doen criminelen aan phishing en andere vormen van cybercrime. E-mailsecurity zorgt voor de nodige bescherming van het e-mailverkeer in uw organisatie.

 • Workloadsecurity

Een workload bestaat uit alle processen en resources die een applicatie én het gebruik ervan ondersteunen. Met workloadsecurity beschermt u de workloads die zich verplaatsen tussen de verschillende cloudomgevingen in uw infrastructuur.

Network Security, Core ICT, Cybersecurity, IT-bedrijf
Network security: meerlaagse beveiliging van uw IT-infrastructuur

Hoe werkt het precies?

Network security combineert de beveiliging van meerdere lagen van uw IT-infrastructuur. Zoals de fysieke IT-omgeving en de virtuele elementen van uw netwerk. Elke beveiligingslaag controleert de toegang op security breaches en heeft een eigen set van beleidsregels. Uw network security moet dus zo opgebouwd en geïmplementeerd zijn dat ze beveiliging op elke laag toepast.

Network security bestaat meestal uit drie verschillende controles: een fysieke, een technische en een administratieve. De eerste controle is erop gericht personen tegen te houden die ongewenst toegang proberen te krijgen via uw fysieke IT-infrastructuur, zoals routers, laptops, kabels die deze apparaten verbinden enzovoort. Dat noemen we access control.

De volgende stap is de uitvoering van een technische beveiligingscontrole. Deze beschermt de data die zich in uw netwerk bevinden, maar ook het in- en uitgaand verkeer ervan. Het beveiligt data tegen onbevoegden, maar ook tegen kwaadwillige activiteiten van bevoegden, bijvoorbeeld uw eigen medewerkers.

Tot slot is er nog een administratieve controle die zich focust op het gedrag van uw gebruikers. Er wordt gekeken naar de mate waarin de medewerkers gerechtigd zijn om bepaalde handelingen uit te voeren, maar ook naar uw IT-team en in welke mate zij veranderingen aanbrengen aan uw IT-infrastructuur. Een dergelijke controle is dus gebaseerd op authenticatie en autorisatie. Daarmee bedoelen we dat het controleert of elke user binnen uw netwerk betrouwbaar is, recht heeft op toegang (access control) en gebruik van de data.

Network Security, Core ICT, Cybersecurity, IT-bedrijf
Beveilig uw IT ook buiten uw fysieke IT-omgeving met Network Security

Voordelen:

Een goede network security is tegenwoordig essentieel om:

 • bedrijfsdata te beveiligen
 • netwerktoegang te controleren
 • netwerk te beschermen tegen indringers
 • onmiddellijk te kunnen reageren op incidenten
 • uw hardware, datacenter en cloud computing te beveiligen

Het belang van network security is de voorbije jaren sterk gegroeid. Dat heeft alles te maken met het feit dat data zich steeds meer buiten uw fysieke IT-omgeving bevinden en op verschillende locaties tegelijk toegankelijk moet zijn. Daarnaast vermindert een efficiënte netwerkbeveiliging de downtime binnen uw bedrijf en verspil je tijd noch geld aan incidenten en dataverlies.

Wil u dat uw productieprocessen en dienstverlening probleemloos blijven werken? Dan kan u maar beter zorgen voor een waterdichte network security. Op zoek naar een expert die uw netwerkbeveiliging eens onder de loep neemt? Contacteer ons, dan bekijken we samen de mogelijkheden voor een optimale network security voor uw organisatie.

Aangeraden artikels

Op basis van General Blogposts

Schrijf u in op onze nieuwsbrief