Waarom data silo's uw bedrijf niet vooruit helpen

17-mrt-2021 15:16:29

"We live in a data driven world": Elk bedrijf vandaag de dag wordt ondergedompeld in een zee van data. Deze massa ontstaat onder andere doordat er steeds meer gebruikers en gebruikstoestellen zijn, waardoor er dus automatisch meer data en meer files worden gecreëerd.

Veel bedrijven maken nog gebruik van traditionele data silo’s, om deze data op te slaan en bij te houden. Deze opslag silo’s zijn echter niet afgestemd (en voorbereid) op de hoeveelheid aan data die vandaag geproduceerd worden. Er zijn dus verschillende nadelen verbonden aan deze data silo’s.

In deze blogpost staan we onder meer stil bij wat data silo’s zijn en geven we weer welke nadelen hieraan verbonden zijn.

Wat zijn traditionele data silo's?

Zoals we in de inleiding reeds aangaven zijn er nog steeds veel bedrijven die gebruik maken van aparte opslagplaatsen om hun informatie op te slaan. De data die hier bewaard worden zijn slechts zichtbaar en bruikbaar voor één bepaald team of één bepaald departement binnen uw bedrijf en zijn geïsoleerd van en dus niet toegankelijk voor de rest van het bedrijf. Vaak beschouwen deze teams zich ook gescheiden van de rest het bedrijf omwille van organisatorische structuren of worden ze bijvoorbeeld gescheiden door verschillende software.

De verschillende opslagplaatsen worden als afzonderlijke silo’s beheerd. De hoeveelheid silo’s hangt af van de hoeveelheid data. Wanneer de data binnen uw bedrijf groeien, groeit eveneens het aantal silo’s. Datasilo’s creëren hierdoor echter meer en meer gefragmenteerde en ongestructureerde data.

Nadelen van data silo's

SI_short-renewalsEen van de nadelen verbonden aan het gebruik van data silo’s is dat de data binnen uw bedrijf sterk gefragmenteerd zijn, waardoor het bijna onmogelijk is om een duidelijk overzicht te bewaren. Wanneer er geen overzicht is, is het moeilijk om de nodige files terug te vinden. De gebruikers verliezen hierdoor dus onnodig veel tijd met de zoektocht ernaar.

Het gebrek aan een duidelijk overzicht van uw bedrijfsdata, werkt een bijkomend nadeel in de hand: aangezien het moeilijk is om tot de data te geraken is het niet evident deze te analyseren over de verschillende databronnen heen. Wanneer u door het gemis aan relevante verbindingen uw data moeilijk kan analyseren kan u er onvoldoende inzicht in verwerven waardoor deze niet bruikbaar zijn. Nochtans zouden uw data u zinvolle inzichten kunnen bijbrengen, waarop u uw bedrijfsstrategieën zou kunnen aanpassen en hier heel wat zakelijke voordelen uit zou kunnen halen. Data silo's zorgen er dus voor dat u de kracht van uw data onvoldoende kan inzetten.

SI_testEen vlotte samenwerking tussen verschillende teams en departementen, heeft een positief effect op de resultaten van uw bedrijf. Het is een krachtige manier om bepaalde inzichten te ontdekken en te benutten. Data silo’s bemoeilijken deze samenwerking echter, gezien data onderling moeilijk of onmogelijk te delen zijn.

Elke silo heeft een eigen management interface, wat de nodige training en expertise vereist. Bijkomend heeft elk systeem zijn eigen data protectie- en upgrade processen die vaak nog handmatig moeten worden uitgevoerd. Het beheer van deze data silo’s is dus tijdrovend en complex en vraagt om de expertise van gespecialiseerde IT-teams. Deze IT-teams moeten de prestaties van deze systemen continu bewaken. Bijkomend vragen deze systemen voortdurend een handmatige interventie die vervelend, tijdrovend en foutgevoelig is. De combinatie ervan maakt dat het beheer een dure financiële aangelegenheid is.

De opslag van data in verschillende silo’s kan ervoor zorgen dat de integriteit ervan wordt aangetast. Vaak worden dezelfde gegevens namelijk in meerdere databanken opgeslagen. Deze overlap of dubbele data zorgt voor inconsistentie tussen de verschillende teams of departementen. Wanneer bepaalde data nog eens veroudert of wanneer data wordt bijgewerkt maar niet automatisch in andere silo's wordt aangepast, zal deze data minder accuraat en dus minder betrouwbaar en bruikbaar zijn.

SI_trading companiesDit impliceert automatisch een verspilling van de opslagruimte. Wanneer dezelfde gegevens op verschillende plaatsen worden gedownload en nog eens worden opgeslagen, neemt dit onnodig extra opslagruimte in beslag. Dit kan als gevolg hebben dat er opslagruimte wordt bijgekocht, die in eerste instantie overbodig is.

Dit sluit naadloos aan bij een volgend nadeel, namelijk dat aparte data silo’s moeilijk schaalbaar zijn. Als uw bedrijf extra opslagruimte nodig heeft, moeten er extra fysieke schijven worden aangekocht, wat de nodige financiële kosten met zich meebrengt. Gezien de huidige snelle groei van data, komen data silo’s dus niet meer tegemoet aan de noden die gepaard gaan met de datagroei vandaag de dag.

Het feit dat data silo’s complex te beheren zijn, IT-teams alle systemen voortdurend moeten monitoren en handmatig moeten bijsturen brengt eveneens grote veiligheidsrisico’s met zich mee. De IT-administrators hebben namelijk niet de tijd en de ruimte om alle data voldoende te beveiligen.

We kunnen dus besluiten dat data silo’s de vooruitgang van uw bedrijf tegen houden en de IT-innovatie vertragen. De tijd, het geld en de inspanning die geleverd wordt om de data te beheren staat niet meer in verhouding met de waarde die u eruit haalt. Tijd dus voor een effectieve data strategie: lees er alles over in onze volgende blogpost (in samenwerking met Nutanix) en ontdek hoe u uw data beter kan beheren en op elkaar kan laten aansluiten om zo de kracht ervan optimaal te benutten. Maak hier kennis met Nutanix Files.

Indien u vragen hebt met betrekking tot uw eigen IT-omgeving, geef ons zeker een seintje. Wij helpen u graag verder!

Aangeraden artikels

Op basis van Nutanix

Schrijf u in op onze nieuwsbrief